ISO 12647-2 ir ISO 12647-3 Spaudos kokybės standartų įdiegimas jūsų spaustuvėje ne tik kalbose, bet – realybėje!!! 

UAB „Libra Vitalis“, kartu su  ir , siūlo išbaigtą sprendimą standartizavimo įgyvendinimui ir palaikymui.

PROBLEMOS:

 • Jūsų spausdinamas vaizdas per tamsus;
 • Jūsų spauda per ryški;
 • Jūsų spalvos neatitinka kliento lūkesčių;
 • Nesutarimai su klientu dėl spaudos kokybės;
 • Nestabilus darbas;
 • Užsakovas yra toli ir prašo jūsų spaudos icc profilių;
 • Jūsų spaudėjai laikosi tam tikrų spaudos tankio ( density) ir trėškimo ( dot gain) reikšmių, tačiau jūs nesate tikri ar jos teisingos. To nežino ir užsakovai.

PROBLEMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS :

 • CTP plokščių taško trėškimas didesnis nei tradicinių plokščių;
 • Nenaudojamos spaudos taško trėškimo kompensacinės kreivės;
 • Kiekvieno dažų gamintojo CMYK spalvinės (spektrinės) reikšmės skirtingos: skiriasi atspalvis, tonas ( juolab jei naudojate intesyvius dažus);
 • Nei viena spaudos mašina nespausdina vienodai – kiekviena turi individualų taško trėškimo ir dažų dengimo braižą;
 • Kiekvieno popieriaus baltumas skiriasi, juolab dėl vis labiau popieriaus gamyboje naudojamų specialių OBA ( Optical brightner agent) baliklių;
 • Skirtingos ofsetinės gumos ir skirtingi spaudos priedai duoda skirtingus spaudos rezultatus.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:

 • Sukalibruoti CTP įrenginį;
 • Padaryti spaudos korekcines kreives CTP įrenginiui;
 • Remiantis ISO standarte aprašytomis CMYK spalvų cLab reikšmėmis, nustatyti optimalias CMYK spalvų spaudos tankio ( density) reikšmes šlapiam spaudiniui , įvertinant spaudos mašiną, popierių, dažus, plokštes ir tt.;
 • Remiantis ISO standarte aprašytomis CMYK trėškimo reikšmėmis, nustatyti optimalias CMYK trėškimo reikšmes spaudiniui , įvertinant spaudos mašiną, popierių, dažus, plokštes ir tt. ;
 • Atitinkamai nustatyti „grey balance“ ir „ ink trapping“ reikšmes;
 • Gautas reikšmes, atitinkančias ISO standartą, pateikti spaudėjui;
 • Kiekviename spaudinyje spausdinti tam tikras „Rapid Check“ škales, kurios leistų greitą spaudinio patikrą spektrofotometru ir greitą išvadų ir pasiūlymų dėl atitikimo ISO standartui  gavimą;

ISO STANDARTĄ ATITINKANČIOS SISTEMOS PRIVALUMAI:

 • Jūsų spauda atitinka tarptautinį ISO standartą, tad, laikydamiesi jūsų turimoms spaudos mašinoms ir kitai įrangai nustatytų normatyvų, jūs turite stabilią ir standartizuotą spaudą;
 • ISO standartas pripažįstamas tarptautiniu mastu;
 • Jei laikotės savo spaustuvėje nustatytų normatyvų, niekas jums negali kelti pretenzijų dėl spaudos kokybės, nes jūs iš anksto  užsakovui teigėte, jog jūsų spauda atitinka ISO standartą, o tai reiškia , jog naudodamas ISO ICC profilius ir sukalibruotą monitorių – jis iškarto turėjo galimybę pamatyti būsimą rezultatą;
 • Laikydamiesi ISO standarto, jūs eliminuojate užsakovo improvizacijas blogos spaudos kokybės klausimais. Dėl blogos kokybės kaltas tik jis pats, nes pateikė nesutvarkytas  kompiuterines bylas;
 • Standartizavę spaudą, jūs nebeturite blogos ar geros spaudos – jūs turite ISO standartą atitinkančią spaudą;
 • ISO standartas tampa atspirties tašku tiek jums tiek užsakovui, kur jis bebūtų.

KĄ MES SIŪLOME:

 • profesionali programinė įranga spaudos standartizavimui
 • i1Basic – spektrofotometras CMYK ir kitų  spalvų cLab matavimams
 • profesionali programinė įranga greitam spaudos parametrų atitikimo ISO standartui patikrinimui
 • UAB „Libra Vitalis“ inžinieriai atliks visus reikiamus apmokymus, įdiegs pradinius ISO standartus, apmokys kaip vykdyti tolimesnę parametrų kontrolę ir savarankišką darbą su ISO parametrais.