ISO spaudos sertifikavimas

ISO 12647-2 ir ISO 12647-3 Spaudos kokybės standartų įdiegimas jūsų spaustuvėje ne tik kalbose, bet – realybėje!!!

UAB „Libra Vitalis“, kartu  su „X-rite“ ir „GMG“ siūlo išbaigtą sprendimą standartizavimo įgyvendinimui ir palaikymui.

PROBLEMOS: 

 • Jūsų spausdinamas vaizdas per tamsus;
 • Jūsų spauda per ryški;
 • Jūsų spalvos neatitinka kliento lūkesčių;
 • Nesutarimai su klientu dėl spaudos kokybės;
 • Nestabilus darbas;
 • Užsakovas yra toli ir prašo jūsų spaudos icc profilių;
 • Jūsų spaudėjai laikosi tam tikrų spaudos tankio (density) ir trėškimo (dot gain) reikšmių, tačiau jūs nesate tikri ar jos teisingos. To nežino ir užsakovai.

PROBLEMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS: 

 • CTP plokščių taško trėškimas didesnis nei tradicinių plokščių;
 • Nenaudojamos spaudos taško trėškimo kompensacinės kreivės;
 • Kiekvieno dažų gamintojo CMYK spalvinės (spektrinės) reikšmės skirtingos: skiriasi atspalvis, tonas (juolab jei naudojate intesyvius dažus);
 • Nei viena spaudos mašina nespausdina vienodai – kiekviena turi individualų taško trėškimo ir dažų dengimo braižą;
 • Kiekvieno popieriaus baltumas skiriasi, juolab dėl vis labiau popieriaus gamyboje naudojamų specialių OBA (Optical brightner agent) baliklių;
 • Skirtingos ofsetinės gumos ir skirtingi spaudos priedai duoda skirtingus spaudos rezultatus.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:

 • Sukalibruoti CTP įrenginį;
 • Padaryti spaudos korekcines kreives CTP įrenginiui;
 • Remiantis ISO standarte aprašytomis CMYK spalvų cLab reikšmėmis, nustatyti optimalias CMYK spalvų spaudos tankio (density) reikšmes šlapiam spaudiniui , įvertinant spaudos mašiną, popierių, dažus, plokštes ir tt.;
 • Remiantis ISO standarte aprašytomis CMYK trėškimo reikšmėmis, nustatyti optimalias CMYK trėškimo reikšmes spaudiniui , įvertinant spaudos mašiną, popierių, dažus, plokštes ir tt.;
 • Atitinkamai nustatyti „grey balance“ ir „ ink trapping“ reikšmes;
 • Gautas reikšmes, atitinkančias ISO standartą, pateikti spaudėjui;
 • Kiekviename spaudinyje spausdinti tam tikras „Rapid Check“ škales, kurios leistų greitą spaudinio patikrą spektrofotometru ir greitą išvadų ir pasiūlymų dėl atitikimo ISO standartui  gavimą;

ISO STANDARTĄ ATITINKANČIOS SISTEMOS PRIVALUMAI:

 • Jūsų spauda atitinka tarptautinį ISO standartą, tad, laikydamiesi jūsų turimoms spaudos mašinoms ir kitai įrangai nustatytų normatyvų, jūs turite stabilią ir standartizuotą spaudą;
 • ISO standartas pripažįstamas tarptautiniu mastu;
 • Jei laikotės savo spaustuvėje nustatytų normatyvų, niekas jums negali kelti pretenzijų dėl spaudos kokybės, nes jūs iš anksto  užsakovui teigėte, jog jūsų spauda atitinka ISO standartą, o tai reiškia, jog naudodamas ISO ICC profilius ir sukalibruotą monitorių – jis iškarto turėjo galimybę pamatyti būsimą rezultatą;
 • Laikydamiesi ISO standarto, jūs eliminuojate užsakovo improvizacijas blogos spaudos kokybės klausimais. Dėl blogos kokybės kaltas tik jis pats, nes pateikė nesutvarkytas kompiuterines bylas;
 • Standartizavę spaudą, jūs nebeturite blogos ar geros spaudos – jūs turite ISO standartą atitinkančią spaudą;
 • ISO standartas tampa atspirties tašku tiek jums tiek užsakovui, kur jis bebūtų.

MES SIŪLOME:

 • profesionalią programinę įrangą spaudos standartizavimui;
 • i1Basic – spektrofotometrą CMYK ir kitų  spalvų cLab matavimą;
 • profesionalią programinę įrangą greitam spaudos parametrų patikrinimui dėl atitikimo ISO standartui;
 • UAB „Libra Vitalis“ inžinieriai atliks visus reikiamus apmokymus, įdiegs pradinius ISO standartus, apmokys kaip vykdyti tolimesnę parametrų kontrolę ir savarankišką darbą su ISO parametrais.

VISOS PASLAUGOS

Priešspaudiminės įrangos aptarnavimas ir serviso planai

Plačiau »

Plataus formato spausdintuvų serviso planai

Plačiau »

Spaustuvės paslaugų paketas

Plačiau »

ISO spaudos sertifikavimas

Plačiau »

Kitos paslaugos

Plačiau »