ISO 9001:2008

UAB „Libra Vitalis“ – inovatyvi įmonė, tad 2010 m. įdiegtas ISO 9001 sertifikatas sustiprino įmonės, kaip patikimos partnerės, kuri nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, orientuojasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę, įvaizdį.

Įmonei rūpėjo galimybė aptarnauti ne tik vietinę, bet ir Vakarų rinkas, palengvinti eksporto procedūras. Kai buvo įdiegta kokybės sistema, įmonės vidaus tvarka tapo geresnė, valdymas efektyvesnis. Įmonės darbuotojams tapo aiškiau suprantami organizacijos tikslai ir užduotys, buvo aiškiai apibrėžtos pareigybės, procesai, darbai. Kiekvienas darbuotojas žino, ko iš jo tikimasi. Sutrumpėjo naujų darbuotojų adaptavimasis darbe. Pakilo darbo moralė,nusiteikimas, bendra įmonės kultūra.

Klientai gali labiau pasitikėti mūsų siūlomais produktais ir darbo kokybe. Klientai tiekėjus renkasi atsargiai, tik patikimas ir gerai dirbančias įmones. UAB „Libra Vitalis“ orientuojasi į klientų poreikius. Praktika parodė, kad ISO 9001 sertifikatas yra ne tik svarus įmonės darbo kokybės argumentas, bet ir suteikia įmonei galimybę pasiūlyti realias kainas dalyvaujant klientų skelbiamuose pirkimo konkursuose.

UAB „Libra Vitalis“ suteiktas ISO sertifikatas –nepriklausomų ekspertų patvirtintas objektyvus įmonės darbo kokybės įvertinimas.Tai įrodymas, kad įmonės darbas atitinka tarptautinius standartus.

FSC ir PEFC

UAB „Libra Vitalis“ yra įsidiegusi FSC ir PEFC standartus ir gavusi jų sertifikatus 2012 m. Tai garantuoja, kad mūsų klientams įsidiegus FSC ir PEFC standartus yra galimybė gauti pagal FSC ir PEFC sistemas sertifikuotą popierių, kartoną ir įrišimo medžiagas iš vietinio tiekėjo.

Prekių įsigijimą lydinčiose PVM sąskaitose faktūrose klientai mato, kuris įsigyjamas produktas sertifikuotas pagal FSC arba PEFC sistemas.

Išsamią informaciją apie UAB „Libra Vitalis“ parduodamus pagal FSC arba PEFC sistemas sertifikuotus produktus Jums suteiks UAB „Libra Vitalis“ pardavimo vadybininkai.

Apie ISO 9000 (kokybės valdymo sistema)

Kokybės valdymo sistemų standartų šeima. ISO 9000 šeimos standarto atitikimas nereiškia, kad prekė ar paslauga būtinai bus kokybiška. Tai tik vienas iš vadybos ir kontrolės standartų. ISO 9000 prižiūri ISO , Tarptautinė standartizacijos organizacija , o administruoja akreditavimo ir atestavimo organizacijos. Tarp ISO 9001 (kuris yra vienas iš ISO 9000 standartų) reikalavimų yra tokie: procedūros, apimančios visus svarbiausius verslo procesus; priežiūros procesas, leidžiantis įsitikinti, kad procedūros efektyvios; atitinkamų dokumentų laikymas; defektų tikrinimas, jų koregavimas esant reikalui; nuolatinė individualaus proceso ir kokybės sistemos efektyvumo peržiūra; nuolatinis tobulėjimas.

Kompanija arba organizacija, kuri buvo patikrinta ir patvirtinta kaip atitinkanti ISO 9001, gali viešai skelbti, kad turi ISO 9001 sertifikatą arba kad yra registruota ISO 9001.

Daugiau informacijos apie ISO http://www.iso.org.

Apie FSC (Miškų valdymo taryba)

Miškų valdymo taryba yra tarptautinė nepriklausoma, pelno nesiekianti įvairių suinteresuotų šalių organizacija, įkurta 1993 m. siekiant skatinti atsakingą pasaulio miškų tvarkymą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektu.

FSC vizija – pasaulio miškai, atitinkantys socialinius, ekologinius ir ekonominius esamos ir būsimų kartų poreikius ir teises.

FSC yra patvirtinusi 10 miškų tvarkymo principų, jais vadovaujamasi sertifikuojant miškų tvarkymą visame pasaulyje.

Mediena, skirtingai nei kiti gamtos ištekliai, yra greitai atsinaujinantys resursai – spygliuočių popiermedis užauga per 20–30 metų, o šiltesnėse klimato sąlygose augantis eukaliptas dar greičiau. Popieriui gaminti naudojama statybai netinkama mediena arba lentpjūvių atliekos. Svarbu, kad miškas būtų kertamas laikantis sutartos tvarkos, atsodinamas ir nuolatos prižiūrimas. FSC tvarka – gamybos grandinės standartas, nes FSC standartus atitinkanti žaliava ar gaminys žymimas per visą apdorojimą.

Daugiau informacijos apie FSC http://ic.fsc.org/.

Apie PEFC (tarptautinė miškų sertifikavimo sistema)

PEFC sertifikatas užtikrina, kad popieriui gaminti naudojamas tik iš tvarių miškų gaunamas pluoštas, laikantis miškų išteklių apsaugos taisyklių ir ekonominės bei socialinės gyventojų gerovės reikalavimų.

FSC ir PEFC sertifikatus teikia ir konsultuoja SGS SA.

Daugiau   informacijos apie PEFC http://www.pefc.org/.

Aplinkosauga

Išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką sparčiai vystantis ekonomikai – vienas svarbiausių šiuolaikiškos globalėjančios visuomenės iššūkių. Užterštas oras ir vanduo, rūgštieji lietūs, džiūstantys miškai, pasaulinė klimato kaita, ozono sluoksnio nykimas – tai tik dalis svarbiausių aplinkos problemų.

Ypatingą pagreitį įgavęs gamybos augimas vis labiau kenkia gamtai ir pačiam žmogui. Aplinkos tarša pasiekė tokius mastus, kad toliau nekreipti dėmesio į vis aštrėjančias ekologines problemas ir vien džiaugtis augančia ekonomika tapo nebeįmanoma. Žlugus viltims, kad mokslo ir technologijų pažanga suteikia galimybę išspręsti visas dabarties ir ateities žmonijos problemas, atsiradusią ideologinę tuštumą sėkmingai užpildė darnaus vystymosi idėja. Prasidėjo žmogaus ir gamtos santykių harmonizavimo etapas. Jo esmė:  „Žmogus ir gamta – lygiaverčiai partneriai“.

Šiai idėjai pritaria ir UAB „Libra Vitalis“. Įmonė santykius grindžia atvirumu, pasitikėjimu ir atsakomybe už aplinką, o savo veiklą nukreipia įaplinkosaugos problemų mažinimą.

UAB „Libra Vitalis“:

 • siekia, kad visi procesai ir įmonės parduodami produktai būtų saugūs ir turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai;
 • mažina atliekų kiekį ir gerina jų tvarkymą;
 • klientams, perkantiems poligrafinių medžiagų, nebereikia rūpintis panaudojus šias medžiagas susidariusiomis atliekomis, nes įmonė surenka susidarančias atliekas: ryškalus, panaudotus nuplovimo skysčius, užterštą pakuotę, panaudotas šluostes;
 • aplinkos apsaugos politiką derina su įmonės ISO 9001 kokybės politika;
 • laikosi FSC ir PEFC gamybos grandinės standartų visose verslo srityse;
 • klientams siūlo sertifikuotus FSC ir PEFC produktus;
 • laikosi įmonei taikomų ir su jos aplinkos apsaugos aspektais susijusių teisinių reikalavimų bei kitų įmonės prisiimtų įsipareigojimų;
 • racionaliai naudoja neatsinaujinančius gamtos išteklius;
 • pagal galimybes įsigyja pažangiausias technologijas ir įrenginius;
 • gerina darbuotojų informuotumą aplinkos apsaugos klausimais, susijusiais su įmonės veikla;
 • įvertina diegiamų naujų projektų poveikį aplinkai;
 • informuoja visuomenę, esamus ir naujai priimamus darbuotojus, tiekėjus (rangovus) ir klientus apie UAB „Libra Vitalis“ veiklą aplinkosaugos srityje.